Encyklopedie dějin města Hodonín

Česká reálka

Česká reálka


 • od - do

  1894 -

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Hodonín

 • uzemí

  Rakousko - Uhersko


 • historie

  - o její založení se zasloužila Matice Hodonská (ustavující valná hromada 29.4. 1894) - předsedou byl Josef Skácel, místopředsedou František Hess
  - první třída byla otevřena 15. září 1894
  - první ředitelem se stal František Augustin Slavík, členy profesorského sboru například Antonín Paleček či kněz Pavel Navrátil
  - 1896/97 - se přestěhovala do vlastní nově vystavěné budovy (dle plánů Ing. Josefa Karáska) na rohu ulic Měšťanská a Horní Valy
  - 1923 - byla škola zestátněna a přestala být podporována Maticí hodonskou


 • obrazy

  img0239.jpg


 • osoby

  František Hess
  Pavel Navrátil
  Antonín Paleček
  František Augustin Slavík


 • autor

  Sýkorová, Horká


Aktualizováno: 15. 04. 2021