Encyklopedie dějin města Hodonín

Encyklopedie dějin města Hodonín

  Archeologie


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality na území Hodonína. Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část

  Osídlování

  Sekce seznámí uživatele s osídlením Hodonína před vznikem institucionálního města. Současně uvede zkoumané lokality do historických souvislostí propojením s dalšími sekcemi prostřednictvím vazeb na ulice, události či osobnosti. Cílem této sekce je rozšířit povědomí o významu oblasti v rámci středoevropského pravěkého a raně středověkého kulturního vývoje.