Encyklopedie dějin města Hodonín

2010: Štefánikova ul. (polyfunkční dům, výzkum č. A-201016)

Štefánikova ul. (polyfunkční dům, výzkum č. A-201016)


 • archeologické lokality

  Štefánikova ul.


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2010

 • instituce

  Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.


 • popis

  V souvislosti se stavbou polyfunkčního domu na parc. č. 8122 proběhl v dubnu a červnu 2010 archeologický výzkum spočívající v dokumentaci výkopů pro základové pasy. Celkem zde byly zachyceny čtyři pozitivní archeologické situace. Jednalo se o zahloubené objekty, kulturní vrstvy a cihelný sklep. Pozdně středověká keramika se spolu s raně novověkou keramikou nacházela ve třech zahloubených objektech, ostatní objekty lze datovat do 19. – 20. století. V zásypu jednoho z posledně jmenovaných objektů byla nalezena novověká keramická neglazovaná reliéfně zdobená dýmka s nápisy „KOLIN“ a „M M“. Při výkopu pro základy severovýchodní štítové zdi novostavby se podařilo narušit nezasypaný zrušený sklep na sousední parcele parc. č. 203/3. Sklep se nacházel v přední části parcely a souvisel s dnes již zbořeným domem.


 • obrazy

  img0111.jpg

  img0112.jpg


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 04. 09. 2019

Celkový pohled na základové rýhy. V pozadí cihelný sklep. Foto F. Kostrouch.