Encyklopedie dějin města Hodonín

2008: Starý cukrovar (kanalizace, výzkum č. A-2783)

Starý cukrovar (kanalizace, výzkum č. A-2783)


 • archeologické lokality • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2008

 • instituce

  Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.


 • popis

  V průběhu srpna roku 2008 se podařilo při stavbě kanalizace v bývalém areálu firmy Zemědělské zásobování a nákup Pomoraví, a.s. Hodonín (dříve Starý cukrovar), dokumentovat na profilech i v ploše zahloubené objekty a kulturní vrstvy ze starší doby římské. Vedle běžné sídlištní keramiky se zde v několika případech nacházela i římsko-provinciální zdobená keramika. Velkým překvapením byl i nález sídlištních objektů a kulturních vrstev z povelkomoravského období. V jednom případě se podařilo prozkoumat i objekt s doklady pyrotechnických aktivit, jež obsahoval mohutné několikanásobné mazanicové výmazy, ve výplni pak množství keramiky a rybích šupin. Raně středověká lokalita se nachází v trati Kapřiska, kde se pravděpodobně rozkládala zaniklá ves Kapřiště, zmiňovaná písemnými prameny již v první polovině 12. století. Při výzkumu byly nalezeny také dvě deponie s lidskými kostmi z několika jedinců, které lze hypoteticky datovat nejspíš do období mladšího novověku.


 • obrazy

  img0098.jpg

  img0099.jpg img0100.jpg img0101.jpg


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 04. 09. 2019

Keramika ze starší doby římské. Foto F. Kostrouch.