Encyklopedie dějin města Hodonín

2006: Bratislavská ul. (kanalizace, výzkum č. A-2678)

Bratislavská ul. (kanalizace, výzkum č. A-2678)


 • archeologické lokality

  Bratislavská ul.


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2006


 • popis

  Při stavbě kanalizace v říjnu roku 2006 byl dokumentován relikt mocné kulturní vrstvy, která byla uložena během 14. století, případně na počátku 15. století. S kulturní vrstvou rovněž souvisel zahloubený objekt se svislou stěnou, který pokračoval hlouběji než dokumentovaný výkop. Relativně bohatý soubor nálezů, zejména keramiky, vypovídá o hmotné kultuře pozdního středověku. Nálezy lidských kostí v sekundární poloze mohou souviset s raně středověkým pohřebištěm, které bylo někde v těchto místech objeveno v roce 1927.
  Z mladších nálezů se podařilo výzkumem dokumentovat cihelná zdiva a dva sklepy související s budovou pivovaru, která byla zbořena začátkem 50. let 20. století v souvislosti s výstavbou elektrárny.


 • obrazy

  img0091.jpg

  img0092.jpg img0093.jpg img0090.jpg


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 03. 09. 2019

Celkový pohled na výkop se středověkou kulturní vrstvou od JZ. Foto F. Kostrouch.