Encyklopedie dějin města Hodonín

2009: Masarykovo náměstí (chodníky II. etapa, výzkum č. A-2957)

Masarykovo náměstí (chodníky II. etapa, výzkum č. A-2957)


 • archeologické lokality

  Masarykovo náměstí


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Hodonín


 • rok / datum výzkumu

  2009

 • instituce

  Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.


 • popis

  V rámci oprav chodníků a přechodů na Masarykově náměstí došlo v říjnu 2009 při kontrole výkopů pro kabely v severní části náměstí před vstupem do OD IRO k objevení částečně zasypané kamenné studny. Dno studny, resp. její zásyp ležel v hloubce 4, 15 m pod současným chodníkem, průměr studny v horní části dosahuje 1,2 m. Plášť studny byl vyzděn z kamenů pojených jílem, šířka kamenného pláště byla 0,4 – 0,5 m. Nad kamenným pláštěm ležela cihelná nadezdívka. Stáří studny nelze přesně stanovit, snad mohla být vybudována v 17. nebo 18. století.


 • obrazy

  img0116.jpg

  img0117.jpg img0118.jpg


 • autor

  Kostrouch


Aktualizováno: 04. 09. 2019

Studna v pohledu od západu. Foto F. Kostrouch.