Encyklopedie dějin města Hodonín

Zahájení výuky české reálky

Zahájení výuky české reálky


 • 15. 9. 1894 


 • katastr

  Hodonín


 • charakteristika

  Vznik střední školy v Hodoníně je spjat s Ústřední maticí školskou v Praze. Tato nadace podporovala a pomáhala zakládat české školy v národnostně smíšených oblastech Rakouska – Uherska. Díky ní byl v Hodoníně založen v roce 1894 spolek Matice hodonská s předsedou Josefem Skácelem, hodonínským notářem. O rok později ho ve funkci vystřídal František Hess, známý hodonínský advokát a vlastenec. Okamžitě v roce 1894 povolilo rakouské c. k. ministerstvo kultu a vyučování zřízení české reálky v Hodoníně, a tak mohla být 15. září otevřena první třída.


 • zajímavosti

  První dva školní roky sídlila reálka v soukromých bytech. Ve školním roce 1896/97 se začalo vyučovat v nově postavené budově na křižovatce dnešních ulic Měšťanská a Horní valy.


 • autor

  Sýkorová


Aktualizováno: 24. 10. 2019