Encyklopedie dějin města Hodonín

První zmínka o hodonínském kostele

První zmínka o hodonínském kostele


  • 6. 12. 1240 


  • charakteristika

    Listina byla vydána den po smrti královny Konstancie († 6.12.1240). v Tišnově pro tamní ženský cisterciácký klášter. Za spásu duše své zesnulé matky král Václav daroval klášteru patronátní právo kostelů u sv. Petra v Brně, v Moravských Budějovicích a ve Velké Bíteši. Mezi svědky obdarování je uveden také hodonínský farář Jakub (Jacobus plebanus de Hodonin). Hodonínský kostel je zasvěcen sv. Vavřinci (lat. Laurencius) a hierarchicky byl zřejmě podřízen kostelu v nedaleké Břeclavi, jakožto centru arcijáhenství. Kostel stál spíše v horní (severní) a rozšířené části tržiště (náměstí), neboť nerozvinutá uliční síť (boční ulice chyběly) nedovolila jeho situování při obvodu města. Vzhledem k románskému původu byl nepochybně orientovaný kněžištěm k východu a kolem něho byl hřbitov. Protože později velikostí nedostačoval, nahradil ho rozměrnější kostel severojižní orientace, zřejmě již v roce 1686 za Oppersdorfů. Původní podobou se patrně blížil kostelu zaniklé vesnice Jarohněvice, který se vzpomíná roku 1222. Avšak s ohledem na střediskový význam Hodonína byl jistě o něco větší.


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 06. 08. 2019