Encyklopedie dějin města Hodonín

Král Václav II. přijal na hodonínském hradě deputaci uherské šlechty

Král Václav II. přijal na hodonínském hradě deputaci uherské šlechty


  • 1. 8. 1301 


  • charakteristika

    Uherská šlechta mu po vymření domácího rodu Arpádovců nabídla uherskou královskou korunu. Deputace byla vedena Matúšem Čákem Trenčianským, palatinem uherským, který zastupoval moc světskou (Jindřich z Kyseku, zvolenský a bratislavský župan Demetrius, Dominik, syn Štěpána Porcse, někdejšího hlavního taverníka zesnulého uherského krále Ondřeje II.) a Janem, arcibiskupem kaločským, zástupcem moci duchovní (biskup egerský Ondřej, biskup varadínský Imrich, biskup vacovský Haabo, biskup čanádský Anton, biskup bosenský Mikuláš, spišský probošt-biskup Jakub).


  • obrazy

    img0084.jpg


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 17. 06. 2019

Odjezd mladého Václava III. do Uher.