Encyklopedie dějin města Hodonín

Hrabě Josef Czobor potvrzuje oppersdorfská privilegia z konfirmace Jana Adama z Liechtenštejna z 16.července 1695 a privilegium Kateřiny Pálffy o úžívání lesů za řekou Moravou z února 1612

Hrabě Josef Czobor potvrzuje oppersdorfská privilegia z konfirmace Jana Adama z Liechtenštejna z 16.července 1695 a privilegium Kateřiny Pálffy o úžívání lesů za řekou Moravou z února 1612


  • 22. 2. 1751 Aktualizováno: 24. 07. 2019