Encyklopedie dějin města Hodonín

Hodonín obsazen vojskem pruského krále Friedricha II. Velikého

Hodonín obsazen vojskem pruského krále Friedricha II. Velikého


  • 21. 3. 1742 


  • charakteristika

    21. března 1742 po poledni bylo město přepadeno velkou mnohatisícovou pruskou armádou, před níž uherští husaři, zdržující se momentálně ve městě, po kratičké přestřelce uprchli k Rohatci a dále až za řeku Moravu. Na odpor se postavila jen zámecká stráž – hajduci, ale na pruskou výzvu se také vzdali. Pruští vojáci vyrabovali město a zámek a na druhý den, zanechavše ve městě posádku o síle 500 mužů, odtáhli. Pruské posádce velel major Antonín von Kleist, který nastolil ve městě a jeho okolí vůči obyvatelstvu velmi tvrdý režim a stal se postrachem celého kraje. Vyžadoval stále nové a nové kontribuce v penězích i v naturáliích. Jakou pohromou byla prušácká vojska pro město, nejlépe ilustrují záznamy hodonínského kronikáře Jakuba Kleina. Vojáci rabovali po celém městě a všude projevovali snahu uloupit, co se dalo. Jejich řádění nebyl ušetřen ani hodonínský zámek, kde „pokoje a co v nich bylo, všechno naopak obrátili.“ Zvlášť důkladně vyrabovali městskou radnici, kde jak ve své kronice zaznamenává Klein: „vzali nám všechno, co našli spise, pláště i také obecní pečeť s purgrechtem.“ Město tak doplatilo na přítomnost pruských vojsk nejen hmotně, ale i kulturně a dodnes pociťuje ztrátu všech starobylých písemných památek, zejména pak městských knih.
    Jelikož se k městu blížila císařská armáda, začali se Prusové ve městě opevňovat. Strhli tzv. Červený most vedoucí do hodonínského zámku a na několika místech postavili zábrany a palisády. Počátkem dubna 1742 však byli Prusové pod sílícím tlakem císařské armády nuceni město urychleně opustit a zanechat je svému osudu. Několik hodin po jejich odchodu vtáhli do města vítězně uherští husaři. Tím však strádání obyvatel zdaleka nekončilo, neboť císařské vojsko vyžadovalo stejně vysoké kontribuční dávky jako předtím Prusové. Teprve počátkem května válečné nebezpečí zcela pominulo a na poděkování bylo 6. května 1742 uspořádáno procesí do Šaštína (tato pouť pak byla opakována každoročně).


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 24. 07. 2019