Encyklopedie dějin města Hodonín

Majitelkou Hodonína se stala hraběnka Marie Antonie Czoborová, roz. z Liechtenštejna

Majitelkou Hodonína se stala hraběnka Marie Antonie Czoborová, roz. z Liechtenštejna


  • 7 / 1712 


  • charakteristika

    V červenci 1712 zemřel kníže Jan Adam Ondřej z Liechtenštejna a panství Hodonín bylo rozděleno mezi jeho dvě dcery Marii Alžbětu a Marii Antonii. Mladší Marie Antonie však už v prosinci 1712 za 400 000 zlatých rýnských odkoupila podíl své starší sestry Marie Alžběty a stala se tak majitelkou celého panství. Kněžna Marie Antonie z Liechtenštejna byla osobou velice zbožnou a na svém hodonínském panství nechala vystavět a opravit celou řadu kostelů.


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 24. 07. 2019