Encyklopedie dějin města Hodonín

Hodonín je prvně připomínán jako město

Hodonín je prvně připomínán jako město


 • 1228 


 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Hodonín


 • charakteristika

  Královna Konstancie Uherská, druhá manželka Přemysla Otakara I., vydala privilegium, kterým městu Hodonínu polepšuje městská práva. Privilegium se bohužel nedochovalo v originále. Jeho obsah známe pouze z inzertu v konfirmaci markraběte moravského Jana Jindřicha z 1. května 1350 a z několika dalších konfirmačních listin. Obsahově se v našich podmínkách jedná o zcela ojedinělý dokument. Nesprávné je označovat hodonínskou listinu jako zakládací privilegium. Královna jeho prostřednictvím Hodonínu sice uděluje rozsáhlé výsady a také stanovuje některá právní pravidla, o založení města zde však nenajdeme ani zmínku. Naopak z textu plyne, že ke zformování tržní (?) osady došlo dříve a zločinná vzpurnost některých obyvatel vyvrcholila zabitím královnina rychtáře. Proto královna uklidnila lokální situace doplněním populace spolehlivějšími a v městské problematice zkušenějšími německé osadníky, jež přilákala udělením dalších výsad. Na otázku, kdy a kým bylo město založeno, tedy listina odpověď nedává. Pokud tedy město nezaložila královna Konstancie, jak se všeobecně tradovalo, tak kdo tedy? Odpověď na tuto nelehkou otázku je jediná – město v té době nemohl vysadit nikdo jiný než panovník. V případě Hodonína to tedy byl nejspíše sám Přemysl Otakar I., méně pravděpodobně pak Václav I.


 • obrazy

  img0081.jpg


 • autor

  Futák


Aktualizováno: 15. 05. 2019

Pečeť královny Konstancie Uherské