Encyklopedie dějin města Hodonín

Český král Přemysl Otakar I. a markrabě moravský Vladislav Jindřich navštívili Hodonín

Český král Přemysl Otakar I. a markrabě moravský Vladislav Jindřich navštívili Hodonín


  • 1220 


  • charakteristika

    Český král Přemysl Otakar I. během své návštěvy Hodonína vydal listinu, kterou nedávno založenému velehradskému klášteru daroval ves Schořice (zaniklé mezi Uhřicemi a Velkými Němčicemi). Mezi svědky obdarování je z titulu spoluzakladatele uveden i markrabě Vladislav Jindřich, jenž následně osvědčil i postoupení práv, které k této vsi měl hrabě Konrád z Hardeggu. V listině sice není uvedeno místo vydání, avšak dá se oprávněně předpokládat, že rovněž ona byla vydána v Hodoníně.


  • obrazy

    img0082.jpg


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 15. 10. 2012

Přemysl Otakar I.