Encyklopedie dějin města Hodonín

Připomíná se druhý hodonínský kastelán Ratibor.

Připomíná se druhý hodonínský kastelán Ratibor.


  • 8. 9. 1174 


  • místo

    Olomouc


  • charakteristika

    Kastelána Tvrdišeho nejpozději v polovině roku 1174 na Hodoníně vystřídal kastelán Ratibor (Ratibor castellanus de Godonin), Podle jména se mohlo jednat snad o příslušníka pozdějších pánů z Deblína, případně mohl pocházet z rozrodu Ranožírovců s erbem parohu. Jako hodonínský kastelán se připomíná mezi svědky na listině moravského údělného knížete Oldřicha (1134-1177), sepsané před 8. zářím 1174 pro kostel sv. Václava v Olomouci. Spolu s ním je zde uveden také Tvrdiše, již ale jako kastelán na hradě Podivín (Twrdsa castellanus de Podiuin).


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 07. 05. 2019