Encyklopedie dějin města Hodonín

Zahájena důkladná přestavba hodonínského hradu

Zahájena důkladná přestavba hodonínského hradu


 • 1466 


 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Hodonín


 • charakteristika

  V roce 1464 se vyplacením zástavní sumy ve výši 6 000 uherských zlatých novým držitelem (zatím stále ještě pouze zástavním) Hodonína stal příslušník boleradické větve pánů z Kunštátu - Jan Kuna z Kunštátu a Boleradic (1464-1495). Období husitských válek a následná „pohusitská anarchie“ se na stavu hodonínského hradu dosti výrazně podepsaly. Hrad byl několikrát obléhán a dobyt. Nový zástavní majitel byl tedy přinucen zahájit poměrně rozsáhlou a nákladnou opravu hradu. Zástavní suma byla proto v roce 1466 navýšena o dalších 2 000 uherských zlatých, jako úhrada za opevňovací práce provedené na hradě.
  V důsledku své mimořádné hospodářské aktivity (zakládání rybníků) se Jan Kuna nacházel prakticky v neustálé finanční tísni, omezil se proto pouze na stavební úpravy drobnějšího charakteru. Teprve jeho synovec a nástupce Heralt Kuna (1495 - 1511) zahájil po roce 1504 skutečnou důkladnou přestavbu hradu v pozdně gotickém stylu.
  Tato přestavba (definitivně dokončená až za pánů z Lipé) se stala jednou ze základních stavebních úprav hradu až do jeho přeměny v tabákovou továrnu na konci 18. století. Zvláštní pozornost byla věnována především zpevnění hradního traktu obráceného k uherské hranici, odkud bylo možno očekávat nejpravděpodobnější nepřátelský útok. Vlivem zdokonalující se vojenské techniky bylo nutno také zesílit fortifikační charakter hradu. Na iniciátora přestavby hradu upomíná kamenný erb pánů z Kunštátu z roku 1466, který byl původně umístěn na portálu hradu a který se dnes nachází v areálu bývalé tabákové továrny.


 • autor

  Futák


Aktualizováno: 24. 07. 2019