Encyklopedie dějin města Hodonín

Hodonín je zastaven Janu Kunovi z Kunštátu a Boleradic

Hodonín je zastaven Janu Kunovi z Kunštátu a Boleradic


 • 1464 


 • katastr

  Hodonín


 • charakteristika

  V roce 1464 se novým zástavním majitelem Hodonína stal příbuzný českého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad z boleradické odnože rodu - Jan Kuna z Kunštátu a Boleradic.
  Boleradičtí Kunštáti drží Hodonín až do roku 1511, kdy město spolu s panstvím vyplacením zástavy 10 000 zlatých do svého držení získává nejvyšší hofmistr Království českého Vilém z Pernštejna. Datum prodeje Hodonína (31. prosince 1511) tvoří v dějinách města důležitý mezník. Tímto aktem totiž Hodonín pozbývá status města královského a stává se pouhým městem poddanským.


 • obrazy

  img0069.jpg


 • autor

  Futák


Aktualizováno: 24. 07. 2019