Encyklopedie dějin města Hodonín

Hodonín se stal majetkem uherského krále Zikmunda Lucemburského

Hodonín se stal majetkem uherského krále Zikmunda Lucemburského


  • 1401 


  • charakteristika

    Hodonín tak byl fakticky „vytržen“ z markrabství moravského a připojen k Uhrám. Připojení k Uhrám ale bylo pouze formální. Po odchodu krále Zikmunda se vše vrátilo "do starých kolejí".
    Když se Zikmund počátkem července 1404, tentokrát společně s rakouským vévodou Albrechtem IV., znovu objevil na jižní Moravě, musel Hodonín znovu obsadit. Vojenský zásah v tomto případě nebyl nutný, protože městská rada město vydala bez boje. Za odměnu Zikmund město, listinou vydanou v polním táboře u Týnce na Břeclavsku, po dobu, co bude náležet k Uhrám („…ac ad ispum regnum nostrum uniti fuerint…“), osvobodil od placení tzv. třicátku. Tato daňová úleva měla měšťanům alespoň částečně nahradit škody způsobené za předchozích markraběcích válek. Třicátek byl typicky uherskou daní (na našem území vybírán nebyl). Hodonín tedy byl i nadále pokládán za majetek krále Zikmunda a formálně byl i nadále považován za součást Uher.


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 17. 06. 2019