Encyklopedie dějin města Hodonín

Zahájena výuka na Městské hudební škole v Hodoníně

Zahájena výuka na Městské hudební škole v Hodoníně


  • 1939 


  • katastr

    Hodonín

  • místo

    Hodonín


  • charakteristika

    Městská hudební škola zahájila svou činnost v obecné dívčí a chlapecké škole na rohu náměstí a dnešní Dobrovolského ulici. Prvním ředitelem se stal Jan Chovanec. Během čtyřicátých a padesátých let 20. století škola několikrát změnila své působiště. Nejznámějším místem školy se stala dnes již neexistující budova na začátku Dobrovolského ulice. Od školního roku 2016 – 17 sídlí jako Základní umělecká škola Hodonín na ulici Horní valy, kde má škola i svůj koncertní sál.


  • zajímavosti

    Škola neměnila jen budovy, ale i jména. Ve druhé polovině dvacátého století byla známá pod názvem Lidová škola umění, kdy se v roce 1961 rozrostla o obor taneční, výtvarný a literárnědramatický, od roku 1992 nese název Základní umělecká škola.


  • autor

    Sýkorová


Aktualizováno: 22. 03. 2020