Encyklopedie dějin města Hodonín

Novým markraběm moravským se stal prvorozený syn zesnulého markraběte Jana Jindřicha Jošt

Novým markraběm moravským se stal prvorozený syn zesnulého markraběte Jana Jindřicha Jošt


  • 1375 


  • charakteristika


    Po smrti markraběte moravského Jana Jindřicha v roce 1375 zdědil většinu statků, mezi nimiž byl i Hodonín, jeho prvorozený syn, nový markrabě moravský Jošt


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 17. 06. 2019