Encyklopedie dějin města Hodonín

Slavnostní přísaha Slovácké brigády v Hodoníně

Slavnostní přísaha Slovácké brigády v Hodoníně


 • 17. 11. 1918 


 • ulice

  Masarykovo nám.

 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Hodonín


 • charakteristika

  V neděli 17. listopadu 1918 v 11 hodin proběhla na Masarykově náměstí v Hodoníně za účasti vládního komisaře města Hodonína JUDr. Eduarda Krajíčka a setníka Cyrila Hluchého přísaha kombinovaného praporu nově vzniklé Slovácké brigády. Po přečtení přísahy nadporučíkem Ladislavem Jandáskem přísahali odhodlaní dobrovolníci na prapor hodonínské sokolské jednoty. Slovácká brigáda jako dobrovolnický útvar československé armády vznikla z popudu vojenského odboru Národního výboru v Brně z důvodu zajištění ochrany, bezpečnosti, klidu a pořádku v novém Československu.
  Řady brigády se během dvou měsíců rozrostly na téměř šest tisíc mužů a počet dále stoupal. Jejich pomoc byla opravdu potřeba. Na Slovensku docházelo k rabování a k vojenským střetům mezi československými oddíly a maďarskými jednotkami, na Břeclavsku, Mikulovsku a Znojemsku, probíhaly boje s německým vojskem a nepříjemná situace panovala s Poláky na území Těšínska.
  Slovácká brigáda, jako jedno z tehdejších nejmohutnějších vojenských dobrovolnických seskupení, zanikla 6. června 1919. Její reorganizací následně vznikl Slovácký pěší pluk, jenž vykonával na Slovensku pohraniční službu do března 1920.


 • účastníci

  Setník Cyril Hluchý, nadporučík Ladislav Jandásek, JUDr. Eduard Krajíček

 • zajímavosti

  Označení - SB na límci a čepici


 • autor

  Sýkorová


Aktualizováno: 12. 08. 2019