Encyklopedie dějin města Hodonín

Znovu odhalení pomníku T. G. M. v Hodoníně

Znovu odhalení pomníku T. G. M. v Hodoníně


 • 16. 9. 1945 


 • ulice

  nám. 17. listopadu

 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Hodonín


 • charakteristika

  Dne 14. září 1945 si Československo připomínalo osm let od úmrtí T. G. Masaryka a po celé republice se poprvé po skončení okupace svobodně konaly vzpomínkové akce k uctění památky prezidenta Masaryka. V jeho rodném městě byly naplánovány vzpomínkové oslavy na celé tři dny. Byly spojeny s první Národní poutí do Hodonína a s opětovným odhalením pomníku T. G. Masaryka v neděli 16. září 1945.
  Na své místo byla vrácena pouze socha, kterou se podařilo v době války ukrýt a zachránit. Bronzový reliéf Národní osvobození byl v době okupace zničen. Nově odlitý byl k soše připojen až v roce 1950. Na slavnosti znovu odhalení pomníku promluvil také Prokop Drtina, pozdější ministr spravedlnosti.
  Pomník na svém místě vydržel nezměněn do roku 1960, kdy byla před něj postavena cedule s hanlivým propagandistickým textem. Následně byl pomník obehnán vysokým plotem a 22. února 1961 v noci odstraněn a odvezen neznámo kam.


 • účastníci

  Prokop Drtina - pozdější ministr spravedlnosti

 • zajímavosti

  Ukázky projevu Prokopa Drtiny:
  „Když prušácká nadutost odklízela z Hodonína sochu prezidenta Osvoboditele, nešlo jí tak o odstranění hmoty, která zobrazovala jeho krásnou postavu, ale šlo jí o odstranění jeho ještě krásnějšího ducha. Nevyháněla jen obraz Masarykův, vyháněla ducha Masarykova…Jak ubohé a směšné to bylo počínání! Sami bez duší, nemohli chápat, že ducha nelze spoutat a zvládnout hmotou a hrubým násilím. Sami nelidští, nemohli uvěřit v lidskost a vyšší poslání člověčenstva. Kde jsou dnes oni a kde jsme my!...Ve jménu demokracie se zrodila naše svoboda v roce 1918, ve jménu demokracie jsme zůstali věrni jejím kořenům a základům v roce 1938, ve jménu demokracie jsme slavně, slavně zvítězili v roce 1945 a ve jménu demokracie vyhrajeme i svou novou, nadějnou, krásnou a svobodnou budoucnost.“


 • autor

  Sýkorová


Aktualizováno: 12. 08. 2019