Encyklopedie dějin města Hodonín

Slovenská výstava v Hodoníně

Slovenská výstava v Hodoníně


 • 30. 7. 1905 


 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Budova české reálky a volná plocha za reálkou


 • charakteristika

  Slovenská výstava byla v Hodoníně zahájena 30. července 1905, trvala do 3. září 1905.
  32 pavilonů se rozprostíralo na volné ploše za českou reálkou, vystavovalo se i v budově reálky. Hlavní průmyslový pavilon se nacházel v zadní části výstaviště. Jeho stavbu provedla firma Karla Hollana. Budova české reálky byla věnován národopisu. Byly vystavené kroje z Horňácka, Kyjovska, Podluží i Uher, keramika, výšivky nábytek, obrazy.
  Výstava byla pořádána pod protektorátem JUDr. Otokara barona Pražáka, zemského a říšského poslance v Brně, čestným předsedou byl baron Fries, okresní hejtman v Hodoníně. Ve výkonném výboru byli: Karel Hlavinka – profesor české reálky, I. jednatel, Ferdinand Štábla – sochař a kameník, II. místopředseda, Antonín Paleček – ředitel české reálky, František Hess – advokát, předseda, František Ploskal – pokladník Občanské záložny v Hodoníně.
  Dalšími členy výboru se stali: Jan Kopr - rolník, Ferdinand Hrbotický – sedlář, Antonín Spiegl – účetní Obč. záložny v Hodoníně, Arnošt Krejčí - profesor české reálky. • účastníci

  Na výstavu se sjelo 278 vystavovatelů, do součtu se nepočítají vystavovatelé národopisu.

 • zajímavosti

  V době výstavy se konaly různé sjezdy a slavnosti. Den dělnictva soc. demokratického, Sjezd přátel Slováků – Národní krojové slavnosti spojené s večerním divadelním představením hodonínských ochotníků, hasičský den, sjezd moravských živnostníků, sjezd cukrovarských zřízenců, divadelní představení na dni Uherských Slováků, veslařské závody a také sokolský den spojený se cvičením žup Vídeňské, Pražské a Komenského.
  Jako památka na tuto výstavu zůstala v Hodoníně ulice s názvem Výstavní.


 • autor

  Sýkorová


Aktualizováno: 09. 08. 2019