Encyklopedie dějin města Hodonín

Hodonín navštívil český král Karel IV.

Hodonín navštívil český král Karel IV.


 • 1348 


 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Hodonín


 • charakteristika

  Po polovině května roku 1348 byl Hodonín poctěn návštěvou čerstvě korunovaného českého krále Karla IV. Zastavil se zde při cestě z  jednání s rakouskými vévody. V Hodoníně na něho čekala uvítací delegace brněnských měšťanů vedená brněnským rychtářem Janem Eberhardovým (Johanes Eberhardi) a  přísežným Mikulášem Leutherovým zvaným Ellendus (Nicolaus Ellendi). Jejich přítomnost víceméně naznačovala další cíl královy návštěvy, jímž bylo město Brno. O průběhu přivítání a pobytu v Hodoníně mnoho nevíme. Podle toho, co je o podobných setkáních známo, mohlo v zásadě dojít ke dvěma variantám. Podle první z nich se král s brněnskými posly setkal ještě před Hodonínem na hranici země, při setkání zřejmě všichni sesedli z koní, panovník podal vyslancům ruce a po uvítací řeči opět vsedli na koně a pokračovali do města. Podle druhé z variant se mohl dějištěm setkání stát hrad nebo některý z domů ve městě, kde byl král Karel ubytován. Proč brněnský rychtář a přísežní vyjeli panovníkovi v ústrety až do zhruba 60 km vzdáleného Hodonína? Přijetí krále v Brně bylo tradičně chápáno jako přijetí celou zemí, a proto brněnští vyslanci mířili vstříc na hranice
  markrabství, neboť chystaná událost svým významem přesahovala lokální hranice města.


 • autor

  Futák


Aktualizováno: 16. 05. 2019