Encyklopedie dějin města Hodonín

Na hodonínském hradě se konalo diplomatické jednání mezi králem Janem Lucemburským a Habsburky o uzavření míru mezi oběma stranami

Na hodonínském hradě se konalo diplomatické jednání mezi králem Janem Lucemburským a Habsburky o uzavření míru mezi oběma stranami


  • 1323 


  • charakteristika

    Bylo dojednáno, že rakouský vévoda Jindřich Habsburský, zajatec českého krále po vítězné bitvě u Mühldorfu (28.9.1322), bude propuštěn na svobodu; jako svědkové z české strany byli přítomní biskup olomoucký Konrád I. (zvaný Bavor), vévoda opavský Mikuláš, Jindřich z Lipé, Petr z Rožmberka, Vok z Kravař a syn Jana Lucemburského a pozdější král Karel IV.


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 17. 06. 2019