Encyklopedie dějin města Hodonín

První zmínka o Hodoníně (?)

První zmínka o Hodoníně (?)


  • 1046 


  • charakteristika

    Hodonín se v písemných pramenech poprvé objevuje na listině českého knížete Břetislava I., podle níž kníže při založení staroboleslavské kapituly v roce 1046 této církevní instituci daroval mimo jiné důchody z hradu Hodonína (resp. hodonínského hradského obvodu). Listina se sice hlásí do doby po roce 1046, jde však o falzum nejméně z počátku 12. století. Přesto není pochyb o tom, že zmíněná listina má tzv. pravé jádro. Jako předlohu pisatel listiny použil nějakou pravou, dnes bohužel nedochovanou, listinu českého knížete a krále Vratislava II. (1061-1092, král 1085/1086), která byla vydána někdy mezi lety 1061-1067. Tato byla znovu přepracována a také podstatně doplněna až po roce 1298, kdy staroboleslavské kapitule vyvstala potřeba prokázat své osvobození od stavby hradů a mostů. Staroboleslavská listina tedy patrně obsahuje nejstarší zmínku o Hodoníně (byť přesně nedatovanou), leč pozdější manipulace s listinou její absolutní věrohodnost přece jen staví do trochu jiného světla.


  • autor

    Futák


Aktualizováno: 07. 05. 2019