Encyklopedie dějin města Hodonín

Městská hudební škola, Lidová škola umění, Základní umělecká škola

Městská hudební škola, Lidová škola umění, Základní umělecká škola


 • od - do

  1939 -

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Hodonín

 • uzemí

  ČSR


 • historie

  - 1939 - hudební škola přestěhovaná z Břeclavi přešla částečně pod správu města Hodonín, nesla název Soukromá hudební a pěvecká škola Jana Chovance. Působili zde například učitelé A. Kočiš, J. Chovanec, K. Franz, Š. Hájek, J. Zmítko a L. Mikulášková
  - 1944 vládní komisař Herman Böss převedl školu zcela pod správu města
  - za 2. světové války byla činnost školy omezena, nezanikla ale úplně, po jejím skončení došlo k obnově vyučování v dosavadní budově mateřské školy v Horní Plesové (hudební škola zde sídlila v letech 1943-46) a v prostorách na staré radnici. Ještě v témže roce 1945 odešel ředitel Jan Chovanec zpátky do Břeclavi a vedením školy byl za své zásluhy o rozvoj hodonínského hudebního života pověřen učitel a dirigent Jaroslav Zmítko.
  - 1951 - všechny městské hudební školy byly zestátněny, takže jejich fungování začalo být řízeno ministerstvem školství a financovány byly státem. Došlo také ke sjednocení názvu všech škol na „hudební škola“.
  - 1955 - ředitelem školy se stal houslista Alfred Kočiš. V této době již škola pořádala pravidelné koncerty, tzv. Hudební čtvrtky. Své sídlo měla v budově na ulici Dobrovolského čp. 2.
  - 1961/62 - došlo k celorepublikovému zřizování tzv. lidových škol umění. Kromě hudebního oboru se přidaly také obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. I hodonínská škola převzala tento název a strukturu. Novým ředitelem se po Alfredu Kočišovi stal učitel Jan Nosek mladší.
  - 1963 - založen při škole také taneční obor
  1966-1967 - ředitelkou školy se stala dosavadní vyučující Dagmar Mikšíková
  1970-71 v tomto školním roce navštěvovalo školu 575 žáků (z toho 376 hudební obor, 71 výtvarný obor, 120 taneční obor, 8 literárně dramatický obor).

  - 1972 - vedl školu krátce pedagog Jan Králík, kterého v roce 1973 vystřídal Stanislav Miklík.
  - 1974 - byla dokončena rekonstrukce budovy v ulici Dobrovolského čp. 4 a prostory pro výuku tak získal výtvarný a taneční obor. Zároveň se do nového zázemí přesunula i polovina hudebního oboru.
  - 1975 - 1987 - ředitelem školy byl Jindřich Launer. Po něm vedení školy převzal krátce Stanislav Miklík
  - 1988 - na místo ředitele nastoupil Jiří Čermák.

  1990 - lidovým školám umění byl vrácen jejich původní statut školy, staly se součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání a získaly dnešní název základní umělecká škola. ZUŠ v Hodoníně získala kromě nového názvu také nové prostory v budově bývalého sídla OV KSČ v ulici Horní Valy.

  1995 - učitelé Jan Nosek a Marie Snopková založili z vyspělých žáků smyčcového oddělení školy Komorní orchestr žáků ZUŠ. Díky vysoké úrovni orchestru na sebe nenechala dlouho čekat ani mnohá ocenění. Prvním významným oceněním bylo 2. místo v celostátní soutěži Concerto Bohemia, vyhlášené Českým rozhlasem a Českou televizí, které orchestr získal v roce 1997.

  1997 - 2015 - škola pracovala pod vedením ředitelky Milady Čermákové

  2015 - převzal vedení školy pedagog Josef Ilčík

  2016 - došlo k seskupení všech vyučovaných oborů školy do hlavní budovy v ulici Horní Valy, kam se ke stávajícímu hudebnímu a literárně-dramatickému oboru přesunul z Dobrovolského ulice také taneční a výtvarný obor. Stará budova školy v Dobrovolského ulici přestala být využívána úplně.

 • obrazy

  img0214.jpg

  img0215.jpg


 • osoby

  Jaroslav Zmítko


 • ulice

  Dobrovolského
  Horní Valy


 • autor

  Sýkorová, Horká


Aktualizováno: 07. 04. 2021