Encyklopedie dějin města Hodonín

Jan Masaryk

  Jan Masaryk


  • * 14.9.1886 Praha – † 10.3.1948 Praha


  • politik a diplomat, čestný doktor Masarykovy univerzity
   dítě osobnosti: univ. prof. PhDr. Tomáš Garrique Masaryk


  • zajímavé okolnosti

   Za první světové války nastoupil vojenskou službu v rakousko-uherské armádě (v letech 1915–1918 v týlu uherského pluku na polské frontě) byl povýšen na důstojníka a vyzname- nán medailí za statečnost.

  • příčina úmrtí

   nalezen pod okny svého bytu, jeho smrt je dodnes záhadou


  • bydliště

   Praha,
   Washington,
   Londýn


  • vzdělání

   Akademické gymnázium (maturita 1906)


  • zaměstnání

   čs. diplomat (po ukončení 1. světové války),
   1920–1925 osobní tajemník Edvarda Beneše,
   1925 vyslanec v Londýně (1938 po okupaci sudet rezignoval a zůstal v Londýně),
   1940 ministr zahraničí Benešovy exilové vlády


  • poznámky

   Dne 26. 6. 1945 v San Francisku za ČSR podepsal Chartu Organizace spojených národů, aktivně se podílel i na formulaci Mezinárodního paktu o lidských právech. V roce 1946 jako ministr zahraničí vedl československou delegaci na Pařížské mírové konferenci, konané od července do října. V srpnu 1946 se stal prvním předsedou tehdy právě v Lucemburku založené Světové federace sdružení pro Spojené národy.


  • obrazy

   img0006.jpgAktualizováno: 24. 07. 2008

Jan Masaryk