Encyklopedie dějin města Hodonín

Jaroslav Zmítko

  Jaroslav Zmítko  • - profesor hudby, ředitel hudební školy v Hodoníně
   - v letech 1922 - 39 vyučoval hudbu na gymnáziu ve Skalici, tam také bydlel, ale už od roku 1931 dojížděl vyučovat také na reálku a následně na gymnázium do Hodonína. V Hodoníně také vedl hudební odbor Sokola, který se roku 1938 změnil na Orchestrální sdružení. Vykonával funkci jeho dirigenta a výběrem vlasteneckého repertoáru se za okupace zasloužil o udržování sebevědomí místního českého obyvatelstva a víru v návrat státní samostatnosti.
   4. března 1939 byl jako Čech ze Slovenska vypovězen, přestěhoval se do Hodonína, kde se usadil natrvalo
   - patřil k zakladatelům hodonínské hudební školy, v letech 1945 - 1955 vykonával funkci ředitele. Současně také dirigoval hudebně pěvecké sdružení Vítězslav Novák, které navazovalo na činnost Orchestrálního sdružení


  • vzdělání

   - Akademie múzických umění v Praze


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 24. 06. 2019