Encyklopedie dějin města Hodonín

Mojmír Švábenský

  PhDr. Mojmír Švábenský


  • * 18.5.1924 Hodonín – † 28.5.2002 Brno


  • - archivář, od roku 1950 až do svého odchodu do důchodu byl zaměstnán ve Státním archivu v Brně (dnes Moravský zemský archiv) - zabýval se především katalogizací starých fondů (moravské kláštery, sbírka stavovských listin, Cerroniho sbírka aj.), podílel se na zpracování monografií měst - Hodonín, Kroměříž aj.
   i přes svůj zdravotní handicap (ztrátou sluchu byl postižen již v předškolním věku), byl M. Švábenský velmi jazykově nadán


  • zajímavé okolnosti

   - jeho koníčkem byly šachy - 1 x získal titul mistra republiky, několikanásobný mistr světa v šachu neslyšících


  • vzdělání

   - obecnou školu i osmileté gymnázium absolvoval v Hodoníně, kde roku 1943 maturoval, po válce studoval historii a archivní školu na FF MU v Brně, roku 1949 dosáhl doktorátu u prof. Macůrka a roku 1950 složil státní zkoušky z archivnictví u prof. Šebánka


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 13. 09. 2012