Encyklopedie dějin města Hodonín

Jan Šamánek

  Jan Šamánek


  • * 10.2.1900 Rataje u Kroměříže – † 15.11.1968 Hodonín


  • - středoškolský profesor dějepisu a zeměpisu, v letech 1938 - 63 působil na gymnáziu v Hodoníně, v letech 1963 - 1968 byl kronikářem města Hodonína
   - v Hodoníně ho zastihla okupace a průvodní represe - byl vyslýchán gestapem společně se svým kolegou, protože jejich třídy při pochodovém cvičení defilovaly kolem pomníku TGM a v jedné z nich vyzval vyučující profesor 28. 10. 1939 ke dvěma minutám ticha - vězení se vyhnul, ale byl kvalifikován za profesora, který neskýtá dostatečné záruky výchovy k říšské myšlence a roku 1943 byl vyloučen ze školy a totálně nasazen ve slévárně HAK jako pomocný dělník. Po válce se vrátil k pedagogické činnosti.


  • vzdělání

   studoval gymnázium v Kroměříži a FF UK v Praze


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 31. 08. 2012