Encyklopedie dějin města Hodonín

Josef Přivřel

  Josef Přivřel


  • * 28.2.1902 Pravčice (okr. Kroměříž) – † 23. (27.) 11.1942 Vratislav


  • - odborný učitel měšťanské školy v Hodoníně (od roku 1931)
   - druhý velitel okresní organizace Obrany národa - prováděl zpravodajskou činnost, organizoval ilegální převody přes hranice na Slovensko a shromažďování zbraní pro očekávané povstání ukryté u firmy Křižan v Hodoníně. Popraven ve Vratislavi - velkou část činnosti svých spolubojovníků vzal na sebe (nejdříve vězněn v Uh. Hradišti, Brně na Cejlu a pak ve Vratislavi)
   - člen redakční rady časopisu Hodonínský sokol a Zprávy sokolské župy slovácké


  • vzdělání

   - učitelský ústav v Kroměříži (absolvoval roku 1925)


  • zaměstnání

   - učil na obecných školách na Kroměřížsku, krátce také na Břeclavsku a následně v Hodoníně

  • odborné a zájmové organizace

   jednatel Městského osvětového sboru v Hodoníně, angažoval se v hodonínském Sokole


  • prameny, literatura


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 26. 03. 2021