Encyklopedie dějin města Hodonín

Martin Polák

  Martin Polák


  • * 14.10.1891 Krumvíř – † 7.1964 pochován v Telči


  • - akademický sochař, profesor kreslení a deskriptivní geometrie, působil na hodonínské reálce v letech 1919 - 1925, 1925 - 39 - působil na gymnáziu v Jevíčku, následně opět v Hodoníně, v letech 1943 - 45 nesměl vyučovat, byl předčasně penzionován
   Dílo: velké množství bust a reliéfů - socha TGM v Jevíčku, poprsí T. G. Masaryka na pomníku obětem I. světové války - Krumvíř, průčelí sokolovny – trojbarevné sgrafito, Krumvíř, hlavní oltář v kostele sv.Bartoloměje, Krumvíř, pomník obětem I. sv. války v Kloboukách u Brna, sv.Václav v Kloboukách u Brna, také reliéfy u sochy TGM v Hodoníně (zničeno)


  • zajímavé okolnosti

   Spolupracoval s Josefem Václavem Myslbekem a jeho asistentem Janem Štursou. Spolu se svým velkým vzorem pracoval Polák např. na dokončení jezdecké sochy sv. Václava v Praze.
   I. světovou válku prožil jako fingovaný pacient v psychiatrické léčebně v Kroměříži.
   Více zde: http://www.promuzeum.cz/news/martin-polak/


  • vzdělání

   vystudoval gymnázium, Sochařské oddělení kamenické školy v Hořicích absolvoval v letech 1907 - 1911, následně studoval na AMU v Praze


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 15. 10. 2012