Encyklopedie dějin města Hodonín

Antonín Paleček

  Antonín Paleček


  • * 1.11.1867 Krásná Hora – † 15.3.1939 Hodonín


  • - středoškolský profesor, ředitel reálky v Hodoníně (1903 - 1928), založil a dokonale uspořádal sbírky přírodovědného kabinetu, který 10 let spravoval, také založil botanickou zahradu při škole
   - ve školním roce 1907/08 byl správcem kurzu pro učitele měšťanských škol, stal se také nehonorovaným ředitelem střední průmyslové školy pro dívky založené roku 1906.


  • vzdělání

   - studoval gymnázium v Pelhřimově, dále pokračoval na přírodovědecké fakultě UK v Praze


  • zaměstnání

   Po promoci roku 1892 do roku 1894 působil na gymnáziu v Opavě, odkud přišel 16. 9. 1894 jako profesor na českou reálku v Hodoníně

  • odborné a zájmové organizace

   - člen výboru Matice hodonské
   - předseda Společnosti Slovenského muzea v Hodoníně (1923 - 39), zasloužil se o jeho založení


  • obrazy

   img0242.jpg


  • školy

   Česká reálka


  • události

   18. 6. 1924
   Návštěva T. G. Masaryka v Hodoníně


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 15. 04. 2021