Encyklopedie dějin města Hodonín

Jan Kuna z Kunštátu

  Jan Kuna z Kunštátu


  • * 1426 – † 1495


  • - pocházel z boleradické větve rodu. Na pomezí let 1463-1464 získal od svého příbuzného krále Jiříka z Poděbrad zástavou hrad a město Hodonín. Jeho jméno je spojeno především s budováním rybniční soustavy kolem Hodonína. Před rokem 1491 začal na místě zaniklé osady Mokroňovice budovat základy rybníka Mokroňovského. O dva roky později (1493) na pozemcích pustých Jarohněvic vybudoval rybník Jarohněvský, tehdy zvaný Horní nebo Starý. V tomtéž roce začal mezi obcemi Dolní Bojanovice, Lužice a Kuničky (zanikly u Hodonína) budovat "Velký rybník pod Hodonínem na Dúbravě", jinak zvaný také Třtiňák (dnes rybník Písečný). Jeho dokončení v roce 1509 se ale Jan Kuna, jenž v listopadu 1495 zemřel, již nedočkal. Upomínkou na Jana Kunu je také kamenná deska s aliančním erbem Kunštátů a snad manželky Jana Kuny Tugendlieb z Vranova. Jan Kuna měl jediného syna Heralta Kunu (I.), který se ale připomíná pouze mezi lety 1490-1492 a nedlouho poté zemřel. Jan Kuna proto krátce před svou smrtí převedl zástavní práva k Hodonínu na své synovce.


  • šlechtický titul

   pán

  • šlechtický predikát

   z Kunštátu


  • soubory ke stažení

   Jan Kuna z Kunštátu.jpg [183.0 kB]


  • obrazy

   img0069.jpg


  • autor

   Futák


Aktualizováno: 12. 12. 2012