Encyklopedie dějin města Hodonín

František Kvapil

  František Kvapil


  • * 1885 Jičín – Hodonín


  • - od roku 1921 byl profesorem přírodopisu, matematiky a fyziky na reálce v Hodoníně, za okupace byl jako rukojmí v rámci akce Albrecht I. zatčen 1. 9. 1939, vězněn v Buchenwaldu do r. 1941, kdy byl propuštěn. Po osvobození vyučoval až do odchodu do důchodu na Obchodní akademii v Hodoníně
   - zasloužil se o rozvoj přírodovědných fondů Masarykova muzea - autor expozice Příroda našeho okresu (od r. 1954).


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 18. 10. 2012