Encyklopedie dějin města Hodonín

Rudolf Šoupal

  Rudolf Šoupal


  • * 25.2.1876 Opava – † 12.9.1950 Brno


  • učitel, okresní školní inspektor v Hodoníně, do Hodonína přišel ze Zlína, kde zastával funkci odborného učitele (1901 - 1921).
   - autor brožury k výtvarné výchově Základy zručnosti kreslířské, sám také maloval své práce vystavoval pod pseudonymem Rudolf Beskyd


  • zajímavé okolnosti

   - předseda Učitelské jednoty Komenský, vytvořil nákres města Hodonína z období 18. století, propagoval kandidaturu Masaryka za poslance valašských měst.
   Podrobněji v: Hynek, Miloš: Pedagog a věrný stoupenec idejí T. G. Masaryka Rudolf Šoupal. In Muzejní občasník, 2001, 25 - 28.

   redaktor, autor několika prací např. T. G. Masaryk a jeho rodný kraj (1933), Minulost Masarykova kraje - doba historická (1938), angažoval se v přípravách postavení pomníku TGM aj.

   Podílel se také na vydání knihy:
   ŠOUPAL, Ruda – MEITNER, Otokar – ZLÁMAL, Vladislav: Hodonín. Město a okres. Národohospodářská propagace Československa. Řada A – svazek XIII. Praha – Brno – Bratislava: Národohospodářská propagace Československa, 1935.

   S jeho jménem je také spojena tzv. "Šoupalova pozůstalost" vlastivědný materiál shromážděný redakční radou pod vedením Rudy Šoupala pro vydávání edice Masarykův kraj. Uložena ve Státním okresním archivu v Hodoníně ve fondu VMHO: Vlastivědný materiál okresu Hodonín


  • obrazy

   img0070.jpg


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 28. 01. 2013