Encyklopedie dějin města Hodonín

Rudolf Šoupal

  Rudolf Šoupal


  • * 25.2.1876 Opava – † 12.9.1950 Brno


  • učitel, okresní školní inspektor v Hodoníně, do Hodonína přišel ze Zlína, kde zastával funkci odborného učitele (1901 - 1921).
   - autor brožury k výtvarné výchově Základy zručnosti kreslířské, sám také maloval své práce vystavoval pod pseudonymem Rudolf Beskyd


  • zajímavé okolnosti

   - předseda Učitelské jednoty Komenský, vytvořil nákres města Hodonína z období 18. století, propagoval kandidaturu Masaryka za poslance valašských měst.


   redaktor, autor několika prací např. T. G. Masaryk a jeho rodný kraj (1933), Minulost Masarykova kraje - doba historická (1938), angažoval se v přípravách postavení pomníku TGM aj.

   Podílel se také na vydání knihy:
   ŠOUPAL, Ruda – MEITNER, Otokar – ZLÁMAL, Vladislav: Hodonín. Město a okres. Národohospodářská propagace Československa. Řada A – svazek XIII. Praha – Brno – Bratislava: Národohospodářská propagace Československa, 1935.

   S jeho jménem je také spojena tzv. "Šoupalova pozůstalost" vlastivědný materiál shromážděný redakční radou pod vedením Rudy Šoupala pro vydávání edice Masarykův kraj. Uložena ve Státním okresním archivu v Hodoníně ve fondu VMHO: Vlastivědný materiál okresu Hodonín


  • dílo

   zobrazit


  • odborné a zájmové organizace

   - byl členem hodonínského Sokola, členem výboru Masarykova muzea v Hodoníně, kustodem pro etnografii


  • obrazy

   img0070.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   18. 6. 1924
   Návštěva T. G. Masaryka v Hodoníně


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 15. 07. 2021