Encyklopedie dějin města Hodonín

Samuel Kuchta

  MUDr. Samuel Kuchta


  • * 28.8.1861 Tisovec – † 11.4.1895 Hodonín


  • - praktický lékař, v povědomí byl jako lidumil, léčící pacienty zdarma, nejdříve pracoval v Linci, pak v Gallnenkirchenu, roku 1894 se usadil v Hodoníně, ale rok nato zemřel (od mládí trpěl plicní chorobou)
   - protimaďarské postoje, předseda spolku Tatran ve Vídni, ihned po příchodu do Hodonína se zařadil mezi českou vlasteneckou společnost a stal se členem Matice hodonské


  • zajímavé okolnosti

   - bydlel v domě u Kunců, psal články a fejetony do regionálního tisku, byl pochován na starém hřbitově a roku 1928 byly jeho ostatky přeneseny za účasti jeho bratra evangelického kněze Kuchty, zástupce Matice slovenské Štefana Krčméryho a E. Havelky, místopředsedy Masarykova muzea, na hřbitov nový


  • vzdělání

   - studoval na gymnáziu v Revúci a po jeho zrušení v Rimavské Sobotě a Bratislavě, dále absolvoval lékařskou fakultu ve Vídni


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 15. 10. 2012