Encyklopedie dějin města Hodonín

Ladislav Kolařík

  Ladislav Kolařík


  • * 6.12.1909 Hodonín


  • - knihvazač, umělecký restaurátor - 1959 - 79 - působil jako vedoucí restaurátorského ateliéru Uměleckých řemesel, zaměřeného na restaurování písemných památek, který fungoval jako pobočka Ústředí uměleckých řemesel Praze (na ulici Scota Viatora).
   - mistr umělecké řemeslné práce (obory knihařství a knihvazačství). Pracoval také pro Národní muzeum, knihovnu ve Vyšším Brodě aj.


  • zajímavé okolnosti

   publikační činnost - především v časopisu Umění a řemesla: např. Pečujeme o odkaz minulosti, Olomoucká bible, Československá pomoc Florencii aj.


  • vzdělání

   1923 - 26 - učil se u tiskařské a knihvazačské firmy Emil Pouchlý v Hodoníně, pak založil v Hodoníně vlastní menší knihvazačský podnik (budova zničena při náletu v r. 1944), pak na Národní třídě.


  • odborné a zájmové organizace

   člen Svazu českoslov. výtvarných umělců


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 16. 07. 2012