Encyklopedie dějin města Hodonín

František Hess

  JUDr. František Hess


  • * 20.9.1853 Hodonín – † 21.4.1914 Hodonín


  • - advokát, politik a vlastenec, zasloužil se o rozvoj sokolské myšlenky v Hodoníně, založení vlasteneckého spolku Matice hodonské a v jeho rámci o rozvoj českého středního školství v Hodoníně, patřil k průkopníkům česko-slovenské vzájemnosti v Hodoníně, byl v kontaktu s T. G. Masarykem interpelujícím za české školství v Hodoníně, který ho při svých cestách do svého rodiště navštěvoval.
   - poslanec moravského zemského sněmu
   - vydával Hodonínské listy


  • vzdělání

   - utrakvistická obecná škola v Hodoníně, nižší německé gymnázium v Brně a následně vyšší gymnázium české, Právnická fakulta UK v Praze


  • zaměstnání

   - po studiích působil jakon koncipient v Praze a Brně, od r. 1886 jako samostatný advokát v Hodoníně

  • odborné a zájmové organizace

   - starosta sokolské jednoty (1888 - 1901), ředitel Kontribučenské záložny v Hodoníně (1886 - 1914), jednatel Sirotčího spolku v Hodoníně (1912 - 14), předseda Matice hodonské (1895 - 1914), poslanec zemského sněmu moravského, člen Českoslovanské jednoty aj.


  • obrazy

   img0223.jpg


  • školy

   Česká reálka


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 15. 10. 2012