Encyklopedie dějin města Hodonín

Josef Hrubý

  MUDr. Josef Hrubý


  • * 11.3.1866 Letonice u Bučovic – † 22.1.1965 Hodonín


  • - praktický i zubní lékař
   - jako předseda Matice hodonské pomáhal získávat příspěvky na vydržování místní České matiční reálky i nemajetných studentů, usiloval o rozvoj českého školství v Hodoníně
   - v roce 1919 přišel jako první s myšlenkou založení okresní nemocnice v Hodoníně
   - r. 1922 založil v Hodoníně ligu proti tuberkulóze, zřídil zde poradnu pro matky s dětmi (nejen v Hodoníně, ale i v okolních vesnicích), postaral se o zavedení preventivních prohlídek chrupu u školní mládeže, zasloužil se také o postavení Masarykovy kolonie sociální péče


  • zajímavé okolnosti

   - ze 4. na 5. 11. v roce 1918 se v jeho bytě konalo zasedání první slovenské vlády, za okupace byl zapojen v ilegální organizaci Obrana národa a Jindra
   - zachránil před zatčením a usmrcením položidovské dítě Karla Kozelku, jehož otec byl v zahraničním odboji a matka zahynula v Osvětimi, 8. 10. byl zatčen gestapem a 6 týdnů vězněn v Uh. Hradišti


  • cena města

   V roce 2006 byl in memoriam oceněn Výroční cenou města Hodonína za přínos městu.


  • vzdělání

   gymnázium v Brně, Karlova univerzita (promoce 1893), do Hodonína přišel v listopadu 1898


  • odborné a zájmové organizace

   - člen a předseda Matice moravské (1947 - 52), starosta sokola
   od r. 1905 jednatel Občanské záložny v Hodoníně,
   - člen Společnosti Slovenského muzea v Hodoníně
   - místostarosta Ústřední jednoty českých lékařů


  • obrazy

   img0218.jpg


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 25. 03. 2021