Encyklopedie dějin města Hodonín

Josef Hrubý

  MUDr. Josef Hrubý


  • * 11.3.1866 Letonice u Bučovic – † 1966 (1965) Hodonín


  • - praktický i zubní lékař, předseda Matice Hodonské - 1947 - 1952, starosta Sokola, starosta župy Slováckých lékařů, od r. 1905 jednatel Občanské záložny v Hodoníně, místostarosta Ústřední jednoty českých lékařů
   - jako předseda Matice hodonské pomáhal získávat příspěvky na vydržování místní České matiční reálky i nemajetných studentů, usiloval o rozvoj českého školství v Hodoníně
   - r. 1922 založil v Hodoníně ligu proti tuberkulóze, zřídil zde poradnu pro matky s dětmi (nejen v Hodoníně, ale i v okolních vesnicích), postaral se o zavedení preventivních prohlídek chrupu u školní mládeže


  • zajímavé okolnosti

   - ze 4. na 5. 11. v roce 1918 se v jeho bytě konalo zasedání první slovenské vlády, za okupace byl zapojen v ilegální organizaci Obrana národa a Jindra
   - zachránil před zatčením a usmrcením položidovské dítě Karla Kozelku, jehož otec byl v zahraničním odboji a matka zahynula v Osvětimi, 8. 10. byl zatčen gestapem a 6 týdnů vězněn v Uh. Hradišti

   V roce 2006 byl in memoriam oceněn Výroční cenou města Hodonína za přínos městu.


  • vzdělání

   gymnázium v Brně, Karlova univerzita (promoce 1893), do Hodonína přišel v listopadu 1898


  • autor

   Horká


Aktualizováno: 11. 07. 2019