Encyklopedie dějin města Hodonín

pomník: Pomník Tomáše Garrigua Masaryka

Pomník Tomáše Garrigua Masaryka


 • Pomník Tomáše Garrigua Masaryka


 • Pomník TGM byl odhalen 28.10.1931. Od 26.6.1940 probíhalo odstranění pomníku jako připomínky na československý stát, 19.9.21940 byl pomník s reliéfem odvezen do Národní galerie v Praze. Socha byla zakopána s dalšími sochami do písku u vltavského přístaviště, reliéf byl zničen. 16.9.1945 byla socha odhalena v den národní pouti do Hodonína, reliéfem byla doplněna v roce 1950 díky akad. sochaři Martinu Polákovi z Hodonína. 22.2.1960 byl pomník v noci odstraněn, reliéf byl opět zničen, socha byla schována na zámku v Miloticích, v roce 1968 byla v Praze restaurována a 25.10.1968 postavena na zvýšený podstavec na své původní místo, reliéf nebyl obnoven. 23.3.1977 byla socha opět v noci odstraněna a položena k budově muzea, později byla převezena do zahrady GVU. 7.3.1990 byla socha naposledy odhalena. Torzo reliéfu za sochou navrhl akad. sochař Jaroslav Jurčák z Mikulčic v roce 2008.


 • katastr

  Hodonín

 • místo

  Hodonín


 • umístění

  na travnaté ploše blízko ulic Dvořákovy a Národní třídy

 • odstranění

  1940, 1961, 1977

 • přemístění

  nebylo

 • úprava

  parková úprava


 • autor

  akademický sochař Alois Bučánek

 • popis

  Třímetrová bronzová socha na žulovém podstavci s torzem reliéfu v pozadí. Původně tvořil pozadí sochy bronzový reliéf Národní osvobození rozdělený do pěti alegorických výjevů, pod reliéfem byl upevněn do podstavce bronzový nápis "Vzdělání popřejte každému, ode všech žádejte, aby byli slušnými lidmi a bděte."


 • obrazy

  img0191.jpg

  img0192.jpg img0193.jpg


 • autor

  Sýkorová


Aktualizováno: 29. 05. 2012