Encyklopedie dějin města Hodonín

Josefov

Josefov


 • popis

  Obec Josefov se nachází v Regionu Podluží asi 9 km západně od Hodonína, mezi obcemi Dolní Bojanovice a Prušánky. Leží v mírném podnebném pásmu o rozloze asi 7,08 km². Podél obce protéká vodoteč Prušánka. Je převážně zemědělsko-vinařského charakteru. Probíhá zde těžba lignitu, jodové vody, která je využívána k léčebným procesům v Lázních Hodonín, a ropy.

  Byla založena roku 1782 na území bývalého panského dvora, postaveného na místě zaniklé vesnice Kukvice, která patřila k nejstarším osadám na Podluží. Poprvé se připomínají s kostelem a farou v Mikulčicích roku 1383. V patnáctém století, v letech 1468 - 1470 byla obec vypálena Uhry. Podruhé byla obnovena před rokem 1528. Kukvice zanikly za třicetileté války. Památka na Kukvice se doposud zachovala ve jménech polních tratí a vinic. Na místě kukvického dvora vznikla roku 1782 nová vesnice, nazvaná k poctě císaře Josefa II., Josefov. Obyvatelé nově založené obce Josefov byli osvobozeni od roboty, což bylo v té době zvláštností. Byla to obec zemědělská s velmi rozšířeným vinohradnictvím.

  V počátcích své existence tvořil Josefov s Dolními Bojanovicemi společnou samosprávnou obec. Závislost na obci D. Bojanovice nebyla nijak obzvlášť pociťována, neboť josefovští nemuseli robotovat a bojanovští do roku 1848 ano. Odloučení obcí se uskutečnilo v roce 1867.

  V hospodářském životě byly důležitým činitelem v druhé polovině devatenáctého století tzv. kontribučenské záložny, kde byl Josefov spolu s 27 obcemi Slovácka podílníkem.

  V roce 1877 byla přestavěna kaplička do podoby nynějšího kostela, který je zasvěcen Všem svatým. V roce 1877 byla vybudována jednotřídní škola.

  Významnou událostí bylo schválení zavedení elektrického proudu a veřejného osvětlení na základě podmínek Západomoravských elektráren dne 6. 5. 1928. Veškeré práce byly skončeny a k prvnímu osvětlení obce dochází 13. 5. 1929.

  K osvobození obce za II. světové války došlo 14. dubna 1945.

  V roce 1954-1960 se začala budovat kanalizace, hřbitov a chodníky. V současné době je obec plynofikována, je zde vybudován vodovod a všechny ostatní sítě.

  Součástí lidové kultury jsou tradiční zvyky jako Smrtnica, což je tradiční vítání jara, a hrkačování na Velikonoce. Dále pak jsou tradiční josefovské krojované hody v červenci a při té příležitosti ruční stavění máje.

  Nejstarší památkou je socha sv. Anny, postavená v roce 1760, nákladem pastýře, který na tom místě našel, dle pověsti, zlatý poklad.

  Památky v obci:
  - Socha sv. Anny z roku 1760 je nejstarší památkou obce Josefov, stojící na jižním cípu obce u silnice do Prušánek.
  - Sv. Jan Nepomucký postaven nákladem Jana a Apoleny Kolibových L.P. 1907.
  - Kříž na okraji obce u silnice do Mikulčic postavený nákladem Františky Škápikové L.P. 1911.
  - Socha piety, věnovali manželé František a Emilie Šupovi v roce 1904. Nachází se u silnice do Mikulčic.
  - Kříž u kostela Všech svatých z r. 1877 postaven nákladem Matouše Sejáka L.P. 1853.
  - Kříž na hřbitově postaven nákladem Františky Škápikové L.P. 1901.
  - Kříž stojící na hranici s obcí Dolní Bojanovice postaven na upomínku Karla Turka zasaženého bleskem v r. 1945.
  - Sloupové sousoší Svaté Trojice na severozápadním okraji obce postavené nákladem Václava Antonína Malošíka v r. 1908.
  - Anděl strážný na severozápadním okraji obce.
  - Kříž v remízku nad vinnými sklepy postaven nákladem Kateřiny a Tomáše Bílkových L.P. 1868.
  - Sv. Urban patron vinařů stojící severně od obce mezi vinnými sklepy.
  - Starý dřevěný kříž stojící u cesty mezi vinnými sklepy.
  - Sv. Vendelín patron pastýřů postaven nákladem Františka a Marie Kováříkových L.P. 1907.


 • více informací

  www.josefov.euAktualizováno: 03. 05. 2019