Encyklopedie dějin města Hodonín

Dubňany

Dubňany


 • popis

  První historicky doloženou osadou na území dnešního města je farní osada Jarohněvice (1222). První písemná zpráva o vsi Dubňany je z roku 1349, kde se v listině připomíná, že Čeněk z Lipého prodal Dubňany spolu s Jarohněvicemi a Mokronosy Smilovi z Letovic. Název Dubňany je odvozen podle nejstarších zpráv od Dubových lesů v Doubravě, o čemž svědčí obecní pečeť z roku 1613, kterou zdobí dubová větev se třemi žaludy.

  Vesnice Dubňany vznikla v místech dnešního kostela. Prvním zápisem v letopisech, který se týká velikosti obce pochází z roku 1620, kdy kronikář v místní kronice uvádí, že obec má 86 domů s 560 obyvateli. tento počet podle dochovaných zápisů se různě měnil, napž. v období třicetileté války (1618-1648) žilo ve 14 domech jen 90 obyvatel, naproti tomu v roce 1819 je již uváděno 323 domů s 1328 obyvateli. Ke skutečnému rozvoji však dochází po roce 1850, kdy v Dubňanech vzniká sklářský průmysl (Horní huť v roce 1868, Dolní huť 1875), a hlavně hornictví (doly Jiříkovsko, Antonie, Rudolf, Marie a Pomoc boží v šedesátých a sedmdesátých letech 19. stol.)

  K největšímu rozvoji obce dochází s rozvojem hornické činnosti v letech 1950-1980. V roce 1960 je dokončeno sídliště Lignit, kdy se do obce stěhuje množství horníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Dnem 1. 7. 1964 se Dubňany stávají městem. V této době - v roce 1962 - dosahují Dubňany nejvyššího počtu obyvatel, a to 7097.

  Památky v Dubňanech:
  - Římsko-katolický farní kostel, zasvěcený sv. Josefu, postavený v roce 1885. Presbyteriář kostela je z roku 1720.
  - Budova římsko-katolické fary, postavená v r. 1859 vedle kostela.
  - Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1797, stojící v parku na ulici Malá Strana.
  - Socha sv. Vendelína z roku 1763, stojící v zahradě paní Křížové v ulici Hodonínská.
  - Kamenný kříž z roku 1784, stojící při silnici poblíž benzinového čerpadla směrem na Kyjov.
  - Kamenný kříž z doby před rokem 1786, stojící za městem při silnici směrem na Kyjov.
  - Prastarý dub u Jarohněvského dvora, jehož stáří je odhadováno na asi 600 let.

  V okolí Dubňan byly také odkryty archeologické památky, z nichž nejznámější a největší se nalézá asi 1,5 km severovýchodně od místního nádraží (směrem ke Kyjovu). V září 1927 zde byly odkryty základy románského kostela, postaveného ve 13. stol., který později vyhořel. V nejbližším okolí byly nalezeny zbytky lidských koster.


 • více informací

  www.mesto-dubnany.czAktualizováno: 03. 05. 2019