Encyklopedie dějin města Hodonín

Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice


 • popis

  Jak ukazují archeologické nálezy nejstaršího původu, bylo území obce i jejího okolí osídleno Kelty. Tyto nálezy dokládají vysokou úroveň kulturních řemeslných výrobků. Keltové tu žili od 4. století př. Kr. Na začátku letopočtu byli vytlačeni germánskými kmeny Markomanů. V průběhu 6. století počaly na naše území pronikat první kmeny Slovanů.

  Zatím nedovedeme přesně určit období, ve kterém byly Dolní Bojanovice založeny. Dá se předpokládat, že sv. Cyril a Metoděj putovali přes toto území z Mikulčic do Kyjova.

  Nejstarší písemná zpráva o obci, psaná latinsky, pochází z roku 1196. Původně obec patřila pánům z Kunštátu.

  Osídlení se soustřeďovalo kolem potoka Prušánka a podél cesty k dnešnímu Starému Poddvorovu.

  Důležitým zdrojem příjmu vrchnosti bylo rybníkářství a vinařství. Obec a její okolí velmi trpělo četnými válečnými nájezdy, o čemž svědčí řada zaniklých osad např. Rupersdorf , Roztrhanice, Kapanice, Kuničky, Vsisko, Kukvice a Potvorovice.


 • více informací

  www.dolnibojanovice.czAktualizováno: 03. 05. 2019