Encyklopedie dějin města Hodonín

Čejkovice

Čejkovice


 • popis

  Příchod templářů do našich zemí je datován rokem 1232. K tomuto datu se vztahuje rovněž budování čejkovické gotické tvrze a příslušného sklepení (Templářské sklepy).

  V té době zde často sídlil templářský komtur EKKO. První zmínka o Čejkovicích je z roku 1248. Tehdy břeclavský údělník Oldřich ze Sponheimu daroval čejkovickým templářům čtyři grunty v Rakvicích. V roce 1309 se nejmocnější feudál Jindřich z Lipé zmocnil majetku templářů. Pro Čejkovice to znamenalo definitivní převzetí tvrze do rukou feudálů. Legenda hovoří o tom, že tvrz byla spojena obrovským sklepením dlouhým cca 24 km s městečkem Skalicí, kudy procházela obchodní jantarová stezka. Skutečností však zůstává, že dnes je přístupno 650 metrů sklepení, které je tak velké, že v něm projede ozbrojený jezdec na koni a vůz plně naložený zbožím. Po odchodu feudálního rodu z Lipé se v Čejkovicích střídají rody z Kunštátu, ze Štemberka, ze Zástřizl, z Lomnice a z Víckova. V roce 1540 došlo k obnovení trhového a hrdelního práva. Roku 1624 přešel majetek na řád - tovaryšstvo Ježíšovo (Jezuité). Po zrušení řádu roku 1773 přešel majetek do Studijního fondu. V roce 1785 navštívil Čejkovice rakouský císař Josef II. a na přímluvu starosty zrušil své nařízení o pohřbívání v plátně.

  Během první světové války bojovali také někteří občané Čejkovic jako legionáři. Převážně bojovali ve francouzských, italských a ruských legiích. Během nejhoršíhoobdobí, druhé světové války, přišlo o život mnoho občanů Čejkovic. Všichni lidé se těšili na konec války, který pro Čejkovice nastal 14. dubna 1945, kdy byla obec osvobozena sovětskou armádou.

  Na konci 70. let dochází k zahájení rekonstrukčních prací na zdevastované tvrzi. Jen do roku 1987 na ni bylo proinvestováno 26 mil. korun. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 50 mil. Kč. V roce 1995 se konečně chýlila rekonstrukce ke konci. První veřejnosti zpřístupněnou částí se stala bývalá jezuitská kaple upravená na obřadní síň. V následujících letech byl zámek po částech přebudováván na hotel s dvoulůžkovými pokoji, restaurací a dalšími prostorami.

  Změna politické situace iniciovala u občanů již v prosinci 1989 zájem o stav domku T. G. Masaryka a jeho sochy. Socha čejkovického krajana byla odhalena 7. března 1990 a po generální opravě byl slavnostně otevřen domek T. G. M. 20. května 1990.

  Rok 1998 byl rokem 750. výročí první písemné zmínky o Čejkovicích. V témže roce byl obci udělen znak obce.


 • více informací

  www.cejkovice.czAktualizováno: 03. 05. 2019