Encyklopedie dějin města Hodonín

Čejč

Čejč


 • popis

  Čejč je obcí starobylého rázu a poprvé se připomíná v roce 1222. V roce 1335 se poprvé jmenuje městečkem s právem konat týdenní trhy, vařit a prodávat pivo. V roce 1459 byla obec podle písemných záznamů již pustá, neboť utrpěla těžké ztráty za husitských válek.

  Znovuzaložení Čejče
  V roce 1769 nařídila císařovna Marie Terezie zorání obecních pastvin u Čejče, aby byly na takto získané půdě zakládány nové osady. Tehdejší správce císařských statků , svobodný pán Posch, povolal z Lotrinska a Franche – Comté francouzské rodiny ke kolonizaci uherských statků. Tyto rodiny pocházely z kraje Besanconského, panství Dorna, z vesnice Deservillers.

  První polovina 19. století přinesla obci velký rozvoj. V roce 1825 přestavěl podnikavý čejčský občan Poduška místní zájezdní hostinec na patro a zřídil zde lázně s léčivým sirným pramenem. Hned v prvních letech přivábily lázně mnoho hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí a k jejich rozkvětu napomáhal v následujících letech i rychlý rozvoj Čejče.

  Kulturní památky
  Nejvýznamnější památkou je barokní socha sv. Kajetána, zbudovaná v roce 1722 nákladem hraběnky Liechtensteinové. Socha je dnes umístěna v ulici Nádražní řádek. Z roku 1866 se v místním parku dochoval náhrobek pruského podmaršálka Friedricha von Clausevitz.


 • více informací

  www.cejc.czAktualizováno: 03. 05. 2019