Encyklopedie dějin města Hodonín

Terezín

Terezín


 • popis

  Katastrální území obce Terezín patří do oblasti starého sídelního území, to je území, které bylo osídlováno již od starší doby kamenné. Doklady o pravěkém a časně středověkém osídlení katastru jsou však velmi sporadické.

  Terezín patří mezi nejmladší obce v okrese Hodonín. Obec byla založena v době rozpadu feudálního systému, který se nedal udržet ani násilnými metodami. Nezájem nevolníků, zaostalost výroby, hlad po půdě na jedné a nevyužité půdní fondy na druhé straně, to vše podnítilo úvahy o dílčí reformě. Tak vzniká i obec Terezín. Je jedním z konkrétních výsledků tereziánských reforem a změn v hospodaření. Vznik obce je datován rokem 1774 a název byl převzat ze jména císařovny Marie Terezie.

  Původně založená osada se nacházela 400 m severněji od současné polohy obce, ale časté záplavy z Kobylského jezera a nezdravá voda přinutily osadníky, aby roku 1796 přestěhovali své usedlosti do dnešní polohy.

  Také jméno obce podlehlo změnám. Původní Terezín se z neznámých důvodů mění od roku 1889 na Terezov a v roce 1910 je opět úřední cestou změněn na Terezín. Název Terezov se však sporadicky udržuje až do dnešních dnů.

  Původními obyvateli byli osadníci z Hovoran, dosídlenci z Chorvatska a několik Francouzů.

  Zajímavosti z historie obce
  V roce 1824 byla na pozemku, darovaném vrchností postavena škola - chalupa krytá slámou, kterou navštěvovalo 54 žáků. V roce 1871 byla jako nevyhovující prodána a obec vystavěla novou jednotřídní školu. Na jaře 1893 byl rozebrán opuštěný dřevěný větrný mlýn, který stával na nejvyšším místě východně od obce. Dodnes se toto místo nazývá 'větřák'. V roce 1900 byl v obci založen chudinský fond. Do tohoto fondu byly ukládány všechny pokuty za nepravosti, kterých se občané dopustili a pak se z něho vyplácely podpory potřebným občanům. V roce 1906 byla zahájena výstavba železniční dráhy Čejč - Ždánice a v roce 1908 na trati dlouhé 26 km začaly pravidelně jezdit vlaky. V roce 1922 obdrželi občané obce dotaci ve výši 148 900 korun na odvodnění zamokřených pozemků od státu. V roce 1925 zakládají občané sbor dobrovolných hasičů a kupují požární stříkačku a výzbroj. Rok 1928 je významný elektrofikací obce, v únoru se rozzářila světla ve 45 domácnostech obce. V roce 1930 byl položen základní kámen pro výstavbu místního kostela.


 • více informací

  www.obecterezin.czAktualizováno: 03. 05. 2019