Encyklopedie dějin města Hodonín

Masarykovo nám., farní kostel sv. Vavřince

farní kostel sv. Vavřince


 • ulice

  Masarykovo nám.

 • charakteristika

  Hodonínský kostel svatého Vavřince pochází pravděpodobně ze třináctého století, stavba však prodělala během staletí několik úprav a její dnešní barokní podoba vznikla v osmdesátých letech osmnáctého století. Z této doby pochází i kazatelna a křtitelnice v kostele, ostatní vybavení je mladší. Hlavní oltář tvoří klasicistní sloupové retabulum s obrazem svatého Vavřince od vídeňského malíře Hanse Gustava Dittenbergera z roku 1841, obrazy křížové cesty na stěnách jsou z roku 1861. Mozaiky s Pannou Marií a svatým Josefem nad bývalými bočními oltáři byly zhotoveny podle návrhu Jana Köhlera až ve století dvacátém.
  U vrat do kostela jsou umístěny barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Šebestiána.


 • obrazy

  img0138.jpg

  img0140.jpg img0141.jpg img0151.jpgAktualizováno: 17. 09. 2021